# Tags
#Inwestycje

Odbiór końcowy inwestycji drogowych w Ciekocinie i Borkowie Lęborskim [zdjęcia]

W Ciekocinie i Borkowie Lęborskim dokonano przeglądu i końcowego odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”. Odbioru końcowego dokonali: Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta Gminy Choczewo, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Choczewie, Waldemar Kaleta – kierownik budowy robót elektrycznych, Paweł Milian – nadzór inwestorski, Zdzisław Jereczek – wykonawca, Mariusz Majkowski – nadzór inwestorski, Wojciech Formela – nadzór inwestorski oraz Artur Groen – sołtys Ciekocina i Teresa Lademan – sołtys Borkowa Lęborskiego.

Prace inwestorskie w w/w miejscowościach polegały na:

  1. Przebudowie drogi na cmentarz w Ciekocinie, w tym m.in. na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku dług. 328 mb, wykonaniu odwodnienia tego odcinka drogi poprzez budowę 4 studni chłonnych i odcinków kanalizacji deszczowej a także oświetlenia ulicznego poprzez budowę sieci oświetlenia ulicznego dług. 292 mb i montaż 11 słupów z oprawami i lampami LED.
  2. Wykonaniu II etapu przebudowy nawierzchni dróg w centrum Borkowa Lęborskiego (pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 270 tys. zł), w miejsce nawierzchni brukowej lub żwirowej została wykonana nawierzchnia asfaltowa (dług. przebudowywanego odcinka – 922,28 m, szerokość jezdni: 4,5 m i 3,5 m,
  3. Wykonaniu nowej sieci oświetlenia ulicznego w centrum Borkowa Lęborskiego w zakresie budowy kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2 o dług. 2731 m, montażu szafki oświetleniowej SOU-1, montażu 48 szt. słupów z oprawami i lampami LED

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Spec-Bruk” Zdzisław Jereczek z Robakowa. Zadanie zostało dofinansowane z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” a całkowita wartość inwestycji w Borkowie Lęborskim i Ciekocinie (budowa i nadzór inwestorski, inne opłaty) to 2.538.016 zł.

Poniżej zdjęcia z odbioru inwestycji w Ciekocinie. O inwestycji w Borkowie Lęborskim można przeczytać pod linkiem > https://choczewo24.info/przebudowa-drog-w-miejscowosciach-borkowo-leborskie-i-ciekocino-wraz-z-rozbudowa-oswietlenia-ulicznego-zdjecia-3/