# Tags

Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie gminy Choczewo [zdjęcia]

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie gminy Choczewo”, w ramach dofinansowania z VI PGR edycji rządowego funduszu Polski Ład i przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawcą przebudowy trzech odcinków dróg jest Firma „SPEC-BRUK” Zdzisław Jereczek z Robakowa. Umowa zawarta z Wykonawcą na realizację wszystkich przebudów opiewa na kwotę 4.370.435,26 zł a  dofinansowanie z programu „Polski Ład” to 4.283.026,55 zł. W uzgodnieniu z Inwestorem Wykonawca rozpoczął realizację zadania od ul. Morskiej w Kopalinie, a przebudowa ta ma się zakończyć jeszcze przed sezonem wakacyjnym…