100 kart pomysłów w tegorocznej edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” [zdjęcia]

W Choczewie trwają od wczoraj spotkania warsztatowe zespołów ds. projektów prospołecznych, których organizatorem jest Zespół Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Spotkania te mają na celu wspólne wypracowanie projektów, realizowanych w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Wczoraj odbyły się już dwa spotkania zespołów w obszarach „bezpieczeństwo” oraz „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna”, dzisiaj: „rozwój dzieci i młodzieży” oraz „inicjatywy młodzieżowe” a za tydzień… „wsparcie sołectw” (22 maja o godz. 15), „dziedzictwo kulturowe” (22 maja o godz. 18) oraz „inicjatywy społeczne, rozwój społeczny” (23 maja o godz. 17). Łączny budżet „programu” na 2024 roku to 1 mln zł…