# Tags

Spotkanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wójta Gminy Choczewo…

W miniony wtorek, 21 maja br w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie w sprawie przekazania informacji, dotyczących zasad uczestnictwa i realizacji „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej”, w którym uczestniczyła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, objętych w/w programem, w tym także z Wójtem Gminy Choczewo – Jarosławem Bach. Podczas spotkania ustalono m.in., że wszystkie spotkanie dotyczące inwestycji w Gminie Choczewo będą się odbywały w siedzibie gminy w Choczewie…