# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego [zdjęcia]

W Ciekocinie i Borkowie Lęborskim zakończone zostały prace związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”. W najbliższych dniach Urząd Gminy w Choczewie przystąpi do przeglądu i końcowego odbioru tej inwestycji.

W miejscowości Borkowo Lęborskie zakres prac przewidywał dwa zadania:

a) wykonanie II etapu przebudowy nawierzchni dróg w centrum wsi (pierwszy etap został zrealizowany w 2020 roku na kwotę 270 tys. zł), w miejsce nawierzchni brukowej lub żwirowej została wykonana nawierzchnia asfaltowa (dług. przebudowywanego odcinka – 922,28 m, szerokość jezdni: 4,5 m i 3,5 m,

b) wykonanie nowej sieci oświetlenia ulicznego w centrum wsi Borkowo Lęborskie w zakresie budowy kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2 o dług. 2731 m, montażu szafki oświetleniowej SOU-1, montażu 48 szt. słupów z oprawami i lampami LED

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Spec-Bruk” Zdzisław Jereczek z Robakowa. Zadanie zostało dofinansowane z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” a całkowita wartość inwestycji w Borkowie Lęborskim i Ciekocinie (budowa i nadzór inwestorski, inne opłaty) to 2.538.016 zł.