# Tags

Utworzono… Klub Radnych „Zawsze dla ludzi”

Podczas III Sesji Rady Gminy Choczewo, radny – Krzysztof Łasiński zgłosił Przewodniczącej Rady Gminy – Marzenie Drewa-Kierznikiewicz fakt utworzenia 6-osobowego Klubu Radnych „Zawsze dla ludzi”, w skład którego weszli: Krzysztof Łasiński – Przewodniczący, Sylwia Leśnik-Oleszek, Grażyna Czaja, Tomasz Dołotko, Aleksander Papke i Wiesław Bobkowski…