# Tags

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej „PEJ” w Choczewie [zdjęcia, mapy, projekty]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj kolejne, XI posiedzenie Grupy Roboczej „Polskich Elektrowni Jądrowych” (PEJ), w którym wzięli udział przedstawiciele PEJ, Bechtel Polska, Transprojektu Gdańsk, GDDKiA O/Gdańsk, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i PKP PLK S.A. Gminę Choczewo reprezentowali m.in. Wójt – Jarosław Bach, Zastępca Wójta – Piotr Kokoszczyński, Sekretarz – Bożena Szczypior, pracownicy UG, sołtysi, radni, mieszkańcy gminy a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Bałtyckie S.O.S.”…

Spotkanie w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu [zdjęcia]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj spotkanie poświęcone pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, którego gospodarzem była Spółka „Polskie Elektrownie Jądrowe”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Leszek Juchniewicz – p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, Jan Chadam – Prokurent Polskich Elektrowni Jądrowych, Leszek Hołda – Prezes Zarządu Bechtel Polska, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorska, Marcin Kaczmarek – Starostwa Wejherowski, Iwona Szczygieł – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego i Marek Budnik – członek Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego a także Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Wejherowie. Gminę Choczewo reprezentowali natomiast: Jarosław Bach – Wójt Gminy Choczewo, Piotr Kokoszczyński – Zastępca Wójta, Bożena Szczypior – Sekretarz Gminy, Marzena Drewa-Kierznikiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Choczewo, Hubert Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Klaudia Gierczak – Inspektor ds. Inwestycji Energetycznych oraz Maja Gadowska – Dział Komunikacji Inwestycji PEJ…

Wszystkie prace terenowe realizowane są na podstawie i w zgodzie z uzyskanymi przez spółkę PEJ pozwoleniami…

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe posiada komplet pozwoleń, m. in. decyzję środowiskową, lokalizacyjną i zasadniczą, które umożliwiły rozpoczęcie pierwszych prac terenowych w lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Decyzja środowiskowa, uzyskana przez inwestora, posiada rygor natychmiastowej wykonalności, nakładany w przypadku dużych i strategicznych dla Polski inwestycji infrastrukturalnych…