# Tags

Władze Gminy Choczewo jadą do… Sejmu RP

Władze Gminy Choczewo jadą do Sejmu… 1144

Jutro o godz. 15 w budynku Sejmu RP obradować będzie Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Motywem przewodnim prac Komisji będzie… „Informacja przedstawiciela Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o. na temat stanu zawansowania prac nad realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie”. Na posiedzenie Komisji zostali też zaproszeni Wójt Gminy Choczewo – Jarosław Bach i Zastępca Wójta – Piotr Kokoszczyński…