# Tags

Kolejne spotkanie, dotyczące budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino [zdjęcia] 

W zabytkowych wnętrzach pałacu w Nowęcinie odbyło się wczoraj kolejne spotkanie poświęcone pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, którego gospodarzem była tym razem Wojewoda Pomorska – Beata Rutkiewicz i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 samorządowców, reprezentujących powiat wejherowski, pucki, lęborski i słupski. Wśród gości specjalnych wyróżnić należy: Macieja Bando – pełnomocnika rządu ds. infrastruktury energetycznej, Leszka Juchniewicza – p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, Jan Chadam – Prokurenta Polskich Elektrowni Jądrowych, Leszka Hołda – Prezesa Zarządu Bechtel Polska, Mirosława Kowalika – Prezesa Zarządu Westinghouse Polska i Senator Kazimierz Kleina. Gminę Choczewo reprezentowali natomiast: Jarosław Bach – Wójt Gminy Choczewo, Bożena Szczypior – Sekretarz Gminy oraz Maja Gadowska – Dział Komunikacji Inwestycji PEJ…

Władze Gminy Choczewo na spotkaniu samorządowców w Gdańsku [zdjęcia] 

W Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku, Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorska oraz Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego spotkali się dzisiaj z pomorskimi samorządowcami. Była to nie tylko okazja do rozmów o działalności samorządów, ale także uhonorowania zasłużonych osób, które przyczyniły się do rozwoju i wsparcia lokalnych społeczności. Gminę Choczewo na tym spotkaniu reprezentowali: Wójt Gminy –Jarosław Bach i Sekretarz Gminy – Bożena Szczypior…

Spotkanie w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu [zdjęcia]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj spotkanie poświęcone pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, którego gospodarzem była Spółka „Polskie Elektrownie Jądrowe”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Leszek Juchniewicz – p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, Jan Chadam – Prokurent Polskich Elektrowni Jądrowych, Leszek Hołda – Prezes Zarządu Bechtel Polska, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorska, Marcin Kaczmarek – Starostwa Wejherowski, Iwona Szczygieł – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego i Marek Budnik – członek Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego a także Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Wejherowie. Gminę Choczewo reprezentowali natomiast: Jarosław Bach – Wójt Gminy Choczewo, Piotr Kokoszczyński – Zastępca Wójta, Bożena Szczypior – Sekretarz Gminy, Marzena Drewa-Kierznikiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Choczewo, Hubert Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Klaudia Gierczak – Inspektor ds. Inwestycji Energetycznych oraz Maja Gadowska – Dział Komunikacji Inwestycji PEJ…