# Tags

II Sesja Rady Gminy Choczewo… 

W sali konferencyjnej CiT odbyła się „II Sesja Rady Gminy Choczewo”, w której wzięło udział 15 radnych, zaproszeni goście i mieszkańcy. Najważniejszymi punktami dzisiejszej sesji był wybór członków Komisji Budżetowej, Komisji ds. Gospodarczych, Komisji ds. Społecznych, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej przewodniczących…