# Tags
#Lokalny samorząd

Spotkanie z koordynatorem Zespołu Inwestycji Priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku [zdjęcia]

Dzisiaj w siedzibie GOKiB-u w Choczewie odbyło się spotkanie z Anną Kołodziejczak – koordynatorem Zespołu Inwestycji Priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku , w którym wzięli także udział: Wiesław Gębka – Wójt Gminy Choczewo, Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta, Krzysztof Łasiński – Przewodniczący Rady Gminy, Wioletta Chromicz – Skarbnik Gminy, Marek Werochowski – Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Monika Dempc – p.o. Dyrektora GOKiB i Remigiusz Dempc – Księgowość, Kontrola Podatków i Opłat.

Zebrane osoby dyskutowały o problemach gminy związanych z szeroko pojętą ekologią oraz o różnego rodzaju programach, mogących dofinansować inwestycyjne zamierzenia w tym zakresie. Poruszono też m.in. tematykę programu „Moja Woda” oraz możliwości dofinansowania gmin w budowie wodociągów, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas spotkania poruszono również problem odpadów komunalnych, a także program dopłat do utylizacji azbestu w gminie. Zorganizowane w Choczewie spotkanie jest podstawą do dalszej dyskusji i szansą na wypracowanie uniwersalnych rozwiązań, które w przyszłości będą mogły się przyczynić do poprawy jakości powietrza, czystości wody i zmniejszenia ilości odpadów.