# Tags

XI Pomorskie Forum Rad Seniorów w Gdańsku…

W Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbywa się XI spotkanie „Pomorskiego Forum Rad Seniorów”. Forum dedykowane jest przedstawicielom Rad Seniorów w województwie pomorskim, osobom decydującym o działaniach podejmowanych w gminach i powiatach na rzecz Seniorów, a także przygotowującym się do powołania Rady Seniorów. Gminę Choczewo reprezentują: Sekretarz Gminy – Bożena Szczypior i Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Jerzy Żuczek…