# Tags

Zmiany zasad pisowni polskiej, zaczną obowiązywać od 01.01.2026 roku…

W maju br Rada Języka Polskiego opublikowała komunikat zmian zasad pisowni polskiej. Zmiany zaczną obowiązywać od dn. 1 stycznia 2026 r. W komunikacie przedstawiono 11 punktów. Dotyczą one m.in. pisowni nazw mieszkańców miast wielką literą (np. Warszawiak zamiast warszawiak), wprowadzenia rozdzielnej pisowni cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście ze spójnikami (np. Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry), a także ujednolicenia zapisu dużą literą nazw obiektów przestrzeni publicznej (np. Osiedle Tysiąclecia, Plac Zbawiciela, Kopiec Wandy) z utrzymaniem pisowni wyrazu „ulica” małą literą (np. ulica Adama Mickiewicza). Wszystkie 11 zasad wewnątrz artykułu…