Archeologiczne znaleziska na terenie przyszłej lądowej stacji elektroenergetycznej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2 [zdjęcia]

Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie działki nr 17/130 w Kierzkowie odkryto liczne ślady przeszłości. Badania zostały zlecone przez inwestora… „Grupę PGE” i „Ørsted”, które wspólnie realizują projekt Baltica-2, w związku z odkryciem na sąsiedniej działce pozostałości wielokulturowego stanowiska archeologicznego, w celu zminimalizowania ryzyka wstrzymania prac budowlanych oraz w trosce o odpowiednie poszanowanie dziedzictwa archeologicznego. Wcześniej archeolodzy przebadali 8,7635 ha terenu pod budowę stacji elektroenergetycznej. Odkryli głównie obiekty datowane na wczesną epokę żelaza – związane z osadnictwem kultury pomorskiej…