# Tags

Budowa elektrowni jądrowej i farm wiatrowych… Posiedzenie zespołu koordynującego w Gdańsku  [zdjęcia]

Stan inwestycji, wyzwania stojące przed samorządami i zasady działania zespołu to główne tematy – zwołanego przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz – posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji inwestycji związanych z budową elektrowni jądrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz morskich farm wiatrowych na terenie województwa pomorskiego, jakie odbyło się wczoraj w Gdańsku. Przedstawiciela Gminy Choczewo, na terenie której realizowana jest zdecydowana większość tych inwestycji, do struktur zespołu ani na samo posiedzenie nie zaproszono…