# Tags

20-procentowa frekwencja wyborów sołeckich w Gminie Choczewo…

Wybory sołeckie w Gminie Choczewo przeszły już do historii… Na 4199 uprawnionych do głosowania osób, do sołeckich urn wyborczych poszło 839 mieszkańców naszej gminy, co dało średnią frekwencję na poziomie 20,0%. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwach: Borkowo Lęborskie – na zdjęciu (41,6%), najniższą w Starbieninie (7,6%). W pozostałych sołectwach odnotowano następującą frekwencję: Słajszewo (33,3%), Kopalino (33,2%), Gościęcino (32,5), Sasino (32,0%), Kierzkowo (24,7%), Łętowo (24,4%), Choczewko (24,0%), Zwartowo (20,2%), Jackowo (18,8%), Słajkowo (17,1%), Ciekocino (15,9%) i Choczewo (8,0%). Mieszkańcy wybrali 9 „starych” sołtysów i 5 „nowych” (Sasino, Zwartowo, Słajkowo, Choczewo i Kierzkowo), w tym: 9 kobiet i 5 mężczyzn (Słajszewo, Ciekocino, Kopalino, Starbienino i Choczewo)

W sołectwach Gminy Choczewo głosuje, co piąty mieszkaniec…

Jako Choczewo24.info odwiedzamy każde sołectwo i przyglądamy się procesowi wyborczemu. Do tej pory wybory odbyły się w 11 z 14 sołectw naszej gminy, czas zatem na kilka refleksji i informacji jak wygląda dotychczasowa frekwencja wyborcza. Wybory sołeckie odgrywają kluczową rolę w życiu lokalnych społeczności. Sołectwa są podstawową jednostką organizacyjną wsi, a ich mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje dotyczące ich codziennego życia. Sołtys, jako wybrany przedstawiciel, pełni funkcję pośrednika między mieszkańcami a władzami gminy, a także jest odpowiedzialny za inicjowanie i realizowanie lokalnych przedsięwzięć oraz dbanie o dobro wspólne. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwach: Słajszewo – na zdjęciu (33,3%), Kopalino (33,2%) i Sasino (32,0%), najniższą w Choczewie (8,0%) i Starbieninie (7,6%), co daje średnią w gminie na poziomie 18,7%. Do tej pory wybrano 7 „starych” sołtysów i 4 „nowych”, w tym: 6 kobiet i 5 mężczyzn…