# Tags

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Choczewo, Powiecie Wejherowskim, Województwie Pomorskim i w kraju…

Punktualnie o godz. 08:30 portal Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) opublikował wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Pojawiły się one na stronie „Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika”. Można tam sprawdzać wyniki na kontach uczniów oraz bezpośrednio w swojej szkole. Wyniki w poszczególnych województwach, powiatach i gminach można przeanalizować na stronie wspomnianej już wyżej CKE. Jakie wyniki uzyskała nasza gmina, a konkretnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie (szkoła w Ciekocinie nie miała w tym roku klasy VIII)?