# Tags

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej „PEJ” w Choczewie [zdjęcia, mapy, projekty]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj kolejne, XI posiedzenie Grupy Roboczej „Polskich Elektrowni Jądrowych” (PEJ), w którym wzięli udział przedstawiciele PEJ, Bechtel Polska, Transprojektu Gdańsk, GDDKiA O/Gdańsk, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i PKP PLK S.A. Gminę Choczewo reprezentowali m.in. Wójt – Jarosław Bach, Zastępca Wójta – Piotr Kokoszczyński, Sekretarz – Bożena Szczypior, pracownicy UG, sołtysi, radni, mieszkańcy gminy a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Bałtyckie S.O.S.”…