# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Znamy program wyborczy KWW „Mieszkańcy Gminy Choczewo”

Tydzień temu zachęcaliśmy do współpracy komitety wyborcze, zarejestrowane na terenie Gminy Choczewo. Jak dotychczas na naszą propozycję pozytywnie zareagował tylko jeden –  KWW „Czas działać skutecznie”. Należy tylko przypuszczać, że pozostałe komitety są wciąż na etapie organizacji, doboru kandydatów na radnych i tworzenia programów wyborczych. Tym niemniej udało nam się dotrzeć do… programu wyborczego KWW „Mieszkańców Gminy Choczewo” z siedzibą w Sasinie. W załączeniu pełny jego tekst…

Komitet Wyborczy Wyborców „Mieszkańców Gminy Choczewo” proponuje Wspólny Program Mieszkańców Wszystkich Sołectw Naszej Gminy:

1. Opracowanie planu architektoniczno-urbanistycznego rozbudowy Gminy z uwzględnieniem obwodnicy miejscowości Choczewo i ewentualnej opcji przekształcenia Choczewa w aglomerację miejską.

2. Wybór mocnej i samodzielnej Rady Gminy decydującej o rozwoju i funkcjonowaniu gminy.

3. Opracowanie strategii i planu inwestycyjnego Gminy. Pozyskiwanie środków unijnych, grantów resortowych, środków celowych, środków inwestorów krajowych i zagranicznych. Budowa specjalnej strefy ekonomicznej.

4. Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, dostępnej dla wszystkich miejscowości Gminy z dobrowolnym przyłączeniem się do kanalizacji.  Budowa sieci gazu ziemnego dla całej Gminy.

5. Współpraca z Lasami Państwowymi, Urzędem Morskim, innymi instytucjami oraz inwestorami celem odzyskania wpływu na plany rozwoju Gminy i jej otoczenia w szczególności pasa nadmorskiego.

6. Remont szkoły w Ciekocinie oraz stworzenie planu budowy nowej szkoły w Gminie (wariant Kopalino lub Zwartowo). Podjęcie działań na otwarcie szkoły średniej i filii uczelni wyższej.

7. Umocnienie roli Rad Sołeckich w Gminie Choczewo i zwiększenie funduszu sołeckiego.

8. Dynamiczny rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w projektach i grantach. Wydzielenie budżetu obywatelskiego na inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców.

9. Zacieśnienie współpracy z OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich i wsparcie dla rozwoju amatorskich klubów sportowych w poszczególnych miejscowościach Gminy.

10. Otwarcie gminnego Domu Seniora i Dziennego Domu Seniora, wspieranie Klubów Seniora oraz rozwoju mobilnej, pomocy i opieki dla osób niepełnosprawnych i seniorów Gminy Choczewo.

11. Budowa nowego przedszkola i żłobka. Pomoc w organizacji prywatnych żłobków i przedszkoli.

12. Organizacja cyklu kursów i szkoleń dla dzieci (nauka języków obcych, IT, żeglarstwo, narciarstwo). Utworzenie Gminnego Centrum Edukacji Zdalnej i Pozaszkolnej.

13. Uruchomienie rozgrywek ligowych dla dzieci, młodzieży i oldbojów. Inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne. Budowa nowej hali sportowej, basenu, kręgielni, siłowni i strefy SPA.

14. Opracowanie planu rozwoju infrastruktury turystycznej: pola namiotowe, kempingi, ścieżki rowerowe, z uwzględnieniem zagospodarowania Jeziora Choczewskiego i rzeki Chełst.

15. Skokowe zwiększenie funduszu na remont dróg lokalnych w Gminie. Budowa systemu ścieżek rowerowych.

16. Przywrócenie obozów harcerskich, które funkcjonowały w poprzednich latach w naszej Gminie.

17. Wywieranie presji na utworzenie rządowego funduszu odszkodowawczego za negatywne oddziaływanie inwestycji rządowych na lokalną ludność, za utracone wartości egzystencjalne i dobra materialne oraz przychody finansowe. 

18. Stworzenie funduszu na rozwój i zmianę profilu działalności i wsparcia przedsiębiorców i rolników.

19. Utworzenie strefy do organizacji imprez masowych z zapewnieniem pełnej infrastruktury.

20. Wdrożenie kalendarza stałych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych pozytywnie identyfikujących Gminę i służących jej promocji. Popularyzacja wypoczynku i turystyki na terenie całej Gminy.

21. Rozbudowa komunikacji publicznej na trasie Choczewo – Wejherowo, Choczewo – Lębork. 

22. Zapewnienie powszechnie dostępnej łączności internetowej we wszystkich miejscowościach Gminy.  

23. Prowadzenie i obsługa prawna Gminnego Rejestru Roszczeń mieszkańców poszkodowanych negatywnymi skutkami realizacji inwestycji energetycznych na terenie Gminy Choczewo, w ramach tworzenia dokumentacji odszkodowawczej.  

Zapraszamy do dyskusji…