# Tags
#Inwestycje

Prace związane z przygotowywaniem terenu pod pogłębione badania geologiczne w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” wchodzą w kolejny etap…

W miejscu, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, realizowane są aktualnie bardziej szczegółowe badania pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów, na przykład z okresu II wojny światowej. Kolejnym etapem prac będzie karczowanie terenu. Prace te są prowadzone na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Choczewo. Spółka PEJ jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Nadleśnictwa i Lasów Państwowych, które z uwagi na bezpieczeństwo, zdecydowały o tymczasowym zamknięciu obszaru, w tym fragmentu ścieżki nad morze od miejscowości Słajszewo. Po zakończeniu prac przejście zostanie udostępnione tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

W okolicy, gdzie w przyszłości będzie budowana elektrownia jądrowa, trwają prace terenowe, w tym uprzątanie terenu. Zanim rozpoczną się pogłębione badania geologiczne, teren ten będzie musiał być zbadany do głębokości 6 metrów pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów. Badania te przebiegają pod nadzorem archeologicznym i przyrodniczym. Ponadto w najbliższym czasie na terenie przeznaczonym pod pogłębione badania geologiczne rozpocznie się karczowanie, które w okresie najintensywniejszych prac odbędzie się w sposób ciągły, aby minimalizować czas trwania uciążliwości związanych z pracami terenowymi. O dalszych etapach działań i punktowym usuwaniu roślinności w miejscu realizacji pogłębionych badań geologicznych spółka Polskie Elektrownie Jądrowe będzie informować w miarę postępowania prac i doprecyzowywania szczegółów z podwykonawcami.

Za badania terenowe, które rozpoczną się wiosną 2024, odpowiada partner spółki PEJ – doświadczona amerykańska firma „Bechtel”. Wiedza z zakresu geologii pozyskana na tym etapie posłuży również do wypracowania określonych rozwiązań projektowych w związku z trwającą realizacją umowy na prace inżynieryjne Polskich Elektrowni Jądrowych z konsorcjum firm „Westinghouse” i „Bechtel”.

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest strategicznym dla Polski projektem. Ma on na celu m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy czystej i przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej dla polskich firm i gospodarstw domowych. Na budowie elektrowni jądrowej skorzysta również gmina lokalizacyjna, która – oprócz potężnego zastrzyku finansowego do budżetu pochodzącego z podatków – będzie mogła liczyć na szereg korzyści, w tym zarówno tych związanych z rozwojem infrastruktury towarzyszącej (np. drogi oraz połączenia kolejowe), jak i z powstaniem nowych miejsc pracy.

Źródło: Dział Komunikacji Zewnętrznej PEJ

Prace związane z przygotowywaniem terenu pod pogłębione badania geologiczne w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” wchodzą w kolejny etap…

Pomorskie Badania Ruchu 2024