# Tags
#Lokalny samorząd

Zmiana siedziby obwodowej komicji wyborczej w Sasinie…

W dn, 24.08.br, Komisarz Wyborczy w Słupsku I – Marek Legut wydał postanowienie nr 261/2023, zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Choczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w którym dokonano zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sasinie z „budynku byłej szkoły przy ul. Cisowej 6” na… „świetlicę wiejską przy ul. Brukowej 3”. W załączeniu skan przedmiotowego postanowienia…