# Tags
#Lokalny samorząd

Wójt Gminy Choczewo z „wotum zaufania” i „absolutorium” za wykonanie budżetu w 2022 roku [zdjęcia]

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się „LXIV Sesja Rady Gminy Choczewo”, podczas której najważniejszymi punktami porządku obrad był raport Wójta Gminy – Wiesława Gębki o stanie Gminy Choczewo za 2022 roku, debata nad raportem oraz podjęcie stosownych uchwał o udzielenie Wójtowi Gminy „wotum zaufania” i „absolutorium” z realizacji budżetu gminy za 2022 rok.

Po przedstawieniu „Raportu o stanie gminy” przez Pana Wójta, w debacie wziął udział jako przedstawiciel mieszkańców, notabene po raz pierwszy w historii naszej gminy – Pan Tomasz Trybusiewicz oraz… Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu Wójtowi „wotum zaufania” poprzedziły emocjonalne wystąpienie wspomnianego już wyżej Krzysztofa Łasińskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Gminy – Marzeny Drewa-Kierznikiewicz.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało ostatecznie 9 radnych, 1 się wstrzymał (Marzena Drewa-Kierznikiewicz) a 3 było „przeciw” (Krzysztof Łasiński, Violetta Gabryelska, Sylwia Leśnik-Oleszek). Z systemu „Rada dla Mieszkańców – Gmina Choczewo” (Wyniki głosowań) wynikało, że Pan Krzysztof Łasiński swojego zdecydowanego głosu na „nie” w tym głosowaniu nie oddał, ale jak się okazuje, wobec problemów technicznych z tabletem, do protokołu został mu ostatecznie zaliczony głos oddany ręcznie.

Uchwała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z realizacji budżetu gminy za 2022 roku przeszła jednogłośnie, wszyscy radni (13) byli „za”.  

W pkt. 14 porządku obrad głosowano też projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosków, dotyczących nazewnictwa ulic w sołectwie Starbienino. Ostatecznie 7 radnych była „za” wnioskiem, 1 „przeciw” (Krzysztof Łasiński) a 4 „wstrzymało się” od głosu (Patryk Wendrowski, Teresa Lademan, Bożena Wzorek o Grzegorz Książek).

W pkt. 17 porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński wniósł interpelację do Wójta Gminy z prośbą o odpowiedź na piśmie. Z kolei przedstawicielka „PEJ” (Świadomie o Atomie) – Maja Gadowska poinformowała o spotkaniach „ekspertów” PEJ z mieszkańcami naszej gminy, które odbędą się odpowiednio w: Kopalinie (28.06.br), Sasinie (29.06.br), Słajszewie (30.06.br) i Choczewie (03.07.br).