# Tags
#Inne

Spotkanie w sprawie wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej [zdjęcia]

Podczas „LXIV Sesji Rady Gminy Choczewo”, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo – Pani Joanna Witkowska poinformowała zebranych o nowej idei Nadleśnictwa, dotyczącej wyznaczania obszarów leśnych o zwiększonej funkcji społecznej. Zaprosiła jednocześnie do siedziby nadleśnictwa w dn. 20.06.br o godz. 16:00 na spotkanie poświęcone zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo.

Celem spotkania są konsultacje społeczne prowadzone w ramach lokalnej współpracy nad obszarami wstępnie wyznaczonymi przez nadleśnictwo, który zaprasza tym samym wszystkich mieszkańców gminy, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji, które chcą się wypowiedzieć w ww. kwestii lub wnieść jakiekolwiek uwagi.

Czym są lasy o zwiększonej funkcji społecznej, co to takiego? Są to tereny leśne położone w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, miejscowości, zwłaszcza miejscowości  turystycznych oraz wzdłuż szlaków, na których koncentruje się ruch rekreacyjny, i na  których to prowadzona gospodarka leśna ukierunkowana   jest na zachowanie krajobrazu leśnego i jego estetyki, spowolnienie następujących zmian, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości lasu i zdolności do pełnienia funkcji społecznych. W dalszym ciągu są to tereny, gdzie prowadzi się gospodarkę leśną, dąży do wymiany pokoleń w drzewostanach, dba o stan sanitarny, pielęgnuje się młode pokolenie, ale w sposób ekstensywny i rozłożony w czasie.

Załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia przedstawia propozycję nadleśnictwa  lasów o zwiększonej funkcji społecznej.  Kolorem fioletowym  zaznaczono strefy intensywnego oddziaływania społecznego, kolorem zielonym strefę zrównoważonego oddziaływania społecznego. 

Źródło: Nadleśnictwo Choczewo