# Tags
#Historia #Inwestycje

PSE z pozwoleniem PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie

W dn. 26.05.br Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) wydał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na działce w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie, gdzie ma powstać przyszła stacja elektroenergetyczną PSE. Zgodnie z decyzją PWKZ, w najbliższych tygodniach PSE będzie przystępować do wykonania badań archeologicznych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w decyzji PWKZ. Zidentyfikowane obiekty archeologiczne zostaną zabezpieczone i przekazane do muzeum za pośrednictwem PWKZ. Obecnie PSE, wspólnie z Generalnym Wykonawcą, prowadzi procedury wyłonienia firmy archeologicznej, która przeprowadzi badania w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przyszłe prace planuje się prowadzić etapami, tak aby umożliwić systematyczne zwalnianie kolejnych obszarów pod budowę. Po przebadaniu danego obszaru prac, PWKZ będzie dokonywać odbiorów dokumentacji archeologicznej i wydawać kolejne decyzje zezwalające na wznowienie prac budowlanych na przebadanym obszarze. Mając na uwadze powyższe, szczegóły dotyczące faktycznej ilości i charakteru zabezpieczonych obiektów archeologicznych poznamy dopiero po zakończeniu pierwszych etapów prac, a więc nie wcześniej niż za 2-3 miesiące.

Źródło informacji: PSE; zdjęcie poglądowe: muzeumgliwice.pl