# Tags
#Inwestycje

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla MFW „Baltica 2” w Jackowie i Kierzkowie… 

Wojewoda Pomorski zaakceptował plan zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, a także udzielił zezwolenia na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej „Baltica 2”. Decyzja wskazuje, że przedmiotem sprawy jest strategiczna inwestycja w obszarze sieci przesyłowej, pod nazwą „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej”. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach znajdujących się w Jackowie (64/52, 64/49, 64/55) oraz w Kierzkowie (37, 76, 61/5, 33/73, 193/8, 94/11, 264, 60/9, 94/1, 21, 242, 367, 35/4, 17/130, 241, 238, 268, 195, 24, 187, 60/10, 60/11, 188, 194), należących do gminy Choczewo.

Obecnie grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Orsted. Grupa PGE przygotowuje się też do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku.

Decyzja > https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/4910/WI-III.7840.4.21.2023.EL–decyzja.pdf

Obwieszczenie > https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/4910/WI-III.7840.4.21.2023.EL-j–obwieszczenie-decyzja.pdf

Źródło informacji: gospodarka morska.pl, gdańsk.uw.gov.pl