# Tags
#Mieszkańcy #Oświata

„Morska energetyka wiatrowa” nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uruchamia po raz pierwszy studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na nowym kierunku – morska energetyka wiatrowa. Rekrutacja ruszy 4 grudnia. Jak informuje witryna internetowa uczelni, uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa (MEW) stanowi odpowiedź na potrzeby europejskiego i globalnego rynku pracy, wynikające z transformacji energetycznej światowej gospodarki. Położenie gminy Choczewo sprawia, że już niebawem może stać się ona jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej energetyki odnawialnej. To tutaj, za pośrednictwem podmorskich kabli, trafiać będzie prąd wytworzony na pobliskich morskich farmach wiatrowych kilku operatorów. Edukacja na tym kierunku może już niebawem zapewnić atrakcyjny, dobrze płatny zawód i… wiele miejsc pracy.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań organizacyjnych i technicznych związanych z cyklem życia lądowych i morskich obiektów energetyki wiatrowej, począwszy od planowania, poprzez zarządzanie procesami konstruowania, zaopatrywania, eksploatacji, aż po ich likwidację. Proces kształcenia został zaprojektowany tak, by w ramach wybieralnych modułów przedmiotów student pogłębiał swoją wiedzę w zakresie czterech obszarów związanych z cyklem życia farm wiatrowych:

a) z fazą rozwoju projektów – ścieżka menadżerska,

b) z montażem wież elektrowni wiatrowych – ścieżka nautyczna,

c) z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej – ścieżka integracji cyfrowej,

d) z fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych – ścieżka eksploatacyjna.

Jak zaznacza Uniwersytet Morski w Gdyni, niezależnie od wybranej ścieżki u studentów kierunku MEW, będą kształtowane kompetencje i umiejętności zawodowe, w zakresie znajomości języka angielskiego oraz kierowania zasobami ludzkimi. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki wiatrowej, zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego MEW, morskim transporcie związanym z działalnością offshore, w jednostkach samorządowych i badawczo-rozwojowych w działach związanych z OZE czy zakładach energetycznych, w szczególności zajmujących się przetwarzaniem, dystrybucją i integracją energii z farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnych.

Źródło informacji: Uniwersytet Morski w Gdyni, offshorewingpoland.pl