# Tags
#Oświata

W Choczewie i Ciekocinie rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj – język polski [arkusze CKE wraz z odpowiedziami]

W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Choczewie i Ciekocinie rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W Ciekocinie do testu pisemnego z języka polskiego przystąpiło ogółem 11 uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej. Punktualnie o godz. 09:00 Komisja Egzaminacyjna rozdała arkusze egzaminacyjne CKE i wyjaśniła zasady sprawdzianu. Dzisiejszy test z języka polskiego trwał w zależności od rodzaju arkusza od 120-180 minut a uczniowie mieli do zdobycia 45 pkt. Jutro egzamin z matematyki a w czwartek z języka obcego.

W 2022 roku wyniki egzaminu ósmoklasisty w ZSP w Ciekocinie wypadły bardzo dobrze: średni wynik z języka polskiego – 60%, z matematyki – 68% i z języka angielskiego – 67%, co klasyfikowało tę placówkę wśród 10 najlepszych szkół powiatu wejherowskiego. Dla porównania wyniki ubiegłorocznego egzaminu w ZSP w Choczewie: język polski – 56%, matematyka – 54 % i język angielski 63%.

Jak będzie w tym roku? Kiedy będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w tym roku uczniowie poznają swoje wyniki 03.07.br. Nasz serwis także postara się wówczas o nich napisać…

Arkusze CKE z języka polskiego wraz z odpowiedziami znajdziecie poniżej > https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8721430,egzamin-osmoklasisty-2023-arkusze-cke-odpowiedzi.html