# Tags
#Inne

Choczewskie akcenty „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2023” w Rumi [zdjęcia]

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się uroczystość „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2023”, które rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Wejherowie – st. bryg. Jacek Niewęgłowski. Na wstępie powitał on serdecznie zaproszonych gości: Marcina Horałę – sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, posła na Sejm RP;  nadbryg. Piotra Sochę – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; Andrzeja Małyszkę – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, Wiesława Kornackiego – członka prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego; Gabrielę Lisius – Starostę wejherowskiego, Jacka Thiel – Wicestarostę wejherowskiego; Annę Kos – Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie; Komendantów Powiatowych PSP w Pucku, Lęborku i Kartuzach; Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni; Radnych Rady Powiatu Wejherowskiego oraz władze samorządowe miast i gmin powiatu wejherowskiego z Wejherowa, Rumi, Redy, Lini, Gniewina, Luzina, Szemuda i Łęczyc, jak również wielu, wielu innych zaproszonych gości, komendantów, dowódców, szefów służb i instytucji współpracujących z PSP. Powitani zostali także Prezesi jednostek OSP z powiatu wejherowskiego, strażacy z PSP i druhowie z OSP powiatu wejherowskiego.

Gminę Choczewo reprezentował Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta i Sebastian Wejer – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo.

W dalszej części uroczystości wprowadzono sztandar PSP i podniesiono flagę państwową RP, po czym nastąpiło wręczenie orderów, odznaki odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni i innych wyróżnień:

  1. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał st. kpt. Karol Cybulski,
  2. Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: ogn. Adam Dettlaff, asp. Adam Fleming, kpt. Piotr Kwiatkowski, ogn. Jan Oreszke i st. ogn. Radosław Warmbier,
  3. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Ryszard Kalkowski (OSP Szemud),
  4. Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Dariusz Lesner (OSP Luzino) i dh Piotr Wojciechowski (OSP Rozłazino),
  5. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Błażej Dampc (OSP Góra), dh Andrzej Kalkowski (OSP Łebno) i dh Damian Szreder (OSP Rumia),
  6. Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Jakub Drabik (OSP Luzino) i dr. Tomasz Klawikowski (OSP Kaczkowo),
  7. Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego otrzymali: dh Sławomir Jędruch (OSP Słajszewo) i dh Andrzej Papke (OSP Bolszewo),
  8. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Piotr Lejkowski (OSP Łebno) i dh Maryla Wiercińska (OSP Rozłazino)

Ponadto 16 strażaków z PSP Wejherowo otrzymało  promocję na wyższy stopień, 10 innych nagrody finansowe, 14 wyróżnienia Komendy PSP w Wejherowie i Burmistrza Miasta Rumia.

Starostwa Wejherowski wyróżnił nagrodami 10 druhów OSP powiatu wejherowskiego:

– dh Łukasz Lewandowski (OSP Gniewino),

– dh Marian Paszki (OSP Luzino),

– dh Waldemar Elwart (OSP Linia),

– dh Paweł Grzenia (OSP Reda),

– dh Dariusz Oleszek (OSP Kopalino),

– dh Edward Stanula (OSP Szemud),

– dh Maciej Wartacz (OSP Bolszewo),

– dh Damian Szreder (OSP Rumia),

– dh Maryla Wiercińska (OSP Rozłazino),

– dh Piotr Wojciechowski (OSP Rozłazino)

St. kpt. Tomasz Ziarek odczytał następnie decyzję Komendanta Głównego PSP nr XI/160, że KSRG włącza z dn. 01.05.br Ochotniczą Straż Pożarną w Słajszewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt nadania otrzymał z rąk Ministra Marcina Horały i Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Piotra Sochy – dh Piotr Jędruch z OSP Słajszewo. Gratulujemy!

Pomorski Komendant Wojewódzki przekazał też OSP w Nowym Dworze Gdańskim lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego GLBARt 1/1,3 Iveco Daily.

Uroczystość „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2023” zakończyły końcowe wystąpienia (m.in. Marcina Horały, Piotra Sochy i Gabrieli Lisius) oraz podziękowania i gratulacje zaproszonych gości, w tym także Wicewójta Gminy Choczewo – Arkadiusza Ceynowy.

Uroczystość w Rumi ta była też okazją do krótkiej rozmowy Redaktora Naczelnego Choczewo24.info z Ministrem Marcinem Horałą.