# Tags
#Lokalny samorząd

Ukazał się czerwcowy numer „Wieści Choczewskich”

Ukazał się najnowszy, czerwcowy numer „Wieści Choczewskich” (3/276). Zawierający 28 stron egzemplarz rozpoczynają „Pytania do Wójta”, z których można się dowiedzieć o przyjętej przez Radę Ministrów uchwale w sprawie ustanowienia programu wsparcia inwestycji infrastrukturalnych w Pomorskiem na potrzeby przyszłej  elektrowni jądrowej, na realizację którego przewidziano 4,7 mld zł i co to oznacza dla naszej gminy, jak również o trwających obecnie w gminie inwestycjach.

Najwięcej miejsca zajmują tradycyjnie relacje z imprez, jakie odbyły się w minionym okresie czasu w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Ciekocinie i Choczewie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece im. S. Żeromskiego w Choczewie. Są też informacje o stowarzyszeniach, o beneficjentach II edycji programu finansowego realizowanego przez „Choczewo. Gminę Napędzaną Wiatrem” a także o rozwoju kadr dla przyszłej elektrowni jądrowej.

Wieści Choczewskie CZERWIEC 2023 > https://www.choczewo.com.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wiesci-Choczewskie…pdf