# Tags
#Inwestycje

Spotkania informacyjne z ekspertami Polskich Elektrowni Jądrowych – Sasino [zdjęcia, mapy]

Od wczoraj trwają spotkania informacyjne z ekspertami Polskich Elektrowni Jądrowych, podczas których mieszkańcy naszej gminy mogą z nimi porozmawiać o statusie inwestycji, bezpieczeństwie, infrastrukturze towarzyszącej, możliwościach rozwojowych i o tym wszystkim, co jest związane z planowaną inwestycją. Podczas pierwszych dwóch spotkań w Kopalinie i Sasinie pojawiło się ok. 45 mieszkańców gminy i turystów. O co pytali, o czym rozmawiali? Postanowiliśmy zapytać o to samych ekspertów…

Kamil Krysiuk (Kierownik Działu Ochrony Środowiska): W trakcie spotkań, jakie były dotychczas przeprowadzone w Kopalinie i Sasinie padały bardzo różne pytania. Lokalni mieszkańcy są zainteresowani między innymi dostępem, jaki będzie do plaż… są zainteresowani jak będziemy przeprowadzali infrastrukturę towarzyszącą czyli drogi i kolej, jaki to będzie miało wpływ na ich lokalne otoczenie. Podały też pytania związane z ochroną przyrody, chociażby o sieweczkę obrożną, której ochrona jest zapewniona chociażby w planach zagospodarowania obszarów morskich i przybrzeżnych. Padały też pytania bardziej szczegółowe, były np. osoby zainteresowane odwodnieniami, jakie będą prowadzone, czy też jakie badania hydrogeologiczne prowadziła nasza Spółka w lokalizacji preferowanej. Czy posadowienie tego obiektu będzie bezpieczne? Wspomnieliśmy, że badania takie prowadzimy od 2016-2017 roku i że teren ten jest jednym z lepiej przebadanych terenów w Polsce, zarówno jeśli chodzi o badania biotyczne, jak i środowiskowe, przyrodnicze.

Krzysztof Tyszko (Kierownik Zespołu ds. infrastruktury): Osoby, które przychodzą do nas pytają się najczęściej o infrastrukturę towarzyszącą a głównie o przebiegi linii kolejowej i dróg. Mieliśmy pytanie o przebieg linii kolejowej w pobliżu Osetnika (Stilo). Było pytanie na temat wariantu drogowego, jaki jest preferowany (wariant II). Osoby pytają też o rozwiązanie połączeń drogowych w trakcie budowy linii kolejowej. Które drogi mogą zostać zamknięte, które będą powiązane z siecią dróg publicznych.

Daniel Pieróg (Kierownik Działu Infrastruktury Towarzyszącej): Mieszkańców interesują też okolice plaży, to co będzie się tam działo, dostęp do konstrukcji morskiej po jej wybudowaniu, droga do plaży od miejscowości Słajszewo oraz nowy jej przebieg z uwagi na kolizję tej drogi z terenem elektrowni. Interesowały ich też bazy zakwaterowania oraz miejsca w jakich będą lokowane i planowane. Na chwilę obecną mówi się, że na terenie Choczewa (za „Biedronką”) zamieszka od 2000 do 4000 pracowników i będzie to tzw. „baza stała”, która będzie mogła być także częściowo bazą modułową i kontenerową. Reszta lokalizacji, które planujemy wykorzystać np. w postaci zabudowy modułowej i kontenerowej to np. Jackowo czy też Sarbsk i jeszcze kilka innych poza terenem gminy.

Krzysztof Fornalski (Zespół ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, ekspert ds. ochrony radiologicznej): Ludzie pytali się nas o bardzo konkretne tematy, o konkretny przebieg danej drogi, czy będzie dostęp do plaży, które konkretnie miejsce nie będzie dostępne dla mieszkańców i turystów w trakcie budowy? Jedna osoba była zainteresowana wynikami konkretnych analiz i danymi liczbowymi. Generalnie osoby, które do nas podchodziły wiedziały, o co konkretnie zapytać. Oczywiście były tez osoby, które przyszły tu do nas bardziej z ciekawości, były to bardziej osoby, które chciały wygłosić swoje zdanie nie chcąc przy tym słuchać jakichkolwiek innych argumentów, ale osoby takie były w mniejszości. Większość osób pytała się jednak o konkretne tematy.

Robert Urbaniak (Dział Gospodarki Wodnej): Jeżeli chodzi o mój zakres to pytania dotyczyły głównie zjawiska związanego z tzw. „plamą rozpływu” oraz konsekwencjami w zakresie środowisk biologicznych. Ludzie byli tez zainteresowani aspektem biologicznym jaki i estetycznym, z punktu widzenia zakwitu sinic oraz faktu niedostępności plaż w okresie letnim.

Angelika Brun (Lokalny Punkt informacyjny w Choczewie): U nas pytano głównie o status inwestycji, gdzie będzie ona dokładnie zlokalizowana oraz częściowo o tzw. infrastrukturę towarzyszącą, która będzie biegła do elektrowni jądrowej. Pytają również o program wspierania inicjatyw społecznych, którym się zajmujemy a także pytają o nasze punktu informacyjne, które są zlokalizowane w Choczewie, Gniewinie i Krokowej.

Małgorzata Dawidowska (Lokalny Punkt Informacyjny w Gniewinie): Ludzie przychodząc do nas pytają najczęściej o infrastrukturę społeczną i możliwości kontaktu w lokalnymi punktami informacyjnymi. Część z nich otrzymała nasze wizytówki i zapowiedziała, że odwiedzi nas w naszych punktach. Pytają konkretnie o to, kto może wnioskować w programie i jak długo będzie on trwał.

Maja Gadowska (Lokalny Punkt informacyjny w Choczewie): nasze punkty informacyjne są w zasadzie pierwszą linią kontaktu z inwestorem, dlatego chciałybyśmy informować, co się dzieje w naszym projekcie, co się wydarzy w najbliższej przyszłości (chodzi o infrastrukturę), ponieważ mieszkańcy są bardzo zainteresowani i chcą też w jakiś sposób angażować się w nasz projekt. Pracujemy teraz nad taka inicjatywą, jak „baza noclegowa”, to jest temat jaki często poruszaliśmy na grupach roboczych. Chcielibyśmy stworzyć listę noclegów, które wykorzystywalibyśmy następnie dla naszych pracowników, dla naszych partnerów z którymi będziemy współpracowali przy inwestycji. Poprzez ową „bazę noclegową” chcemy współpracować z naszymi mieszkańcami, chcielibyśmy żeby mieli zapewnione dochody przez cały rok i chcielibyśmy wykorzystać istniejącą na terenie Gminy Choczewo całą bazę noclegową. Ma to też wpłynąć na rozwój gospodarczy i stwarzać dalsze możliwości rozwoju naszej gminy. Każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł „wystawić” swój obiekt czy też rodzaj zamieszkania, który zostanie uwzględniony w naszej bazie mieszkaniowej.  

Jutro, 30.06.br (piątek) w godz. 09-18 kolejne spotkanie informacyjne w Słajszewie a 03.07.br w Sali CIT w UG w Choczewie.