# Tags
#Inne #Mieszkańcy

Stop hejtowi w internecie… 

„Hejt” jest w świecie internetu zjawiskiem tak powszechnym, że coraz częściej przestaje być w ogóle zauważalny. Pojawia się najczęściej w komentarzach, tworzonych przez osoby, uważające się za „anonimowe”, podszywające się też niekiedy pod dziwnie brzmiące loginy. Tworzenie kont z niekonwencjonalnymi lub dziwnymi pseudonimami pozwala użytkownikom, przynajmniej teoretycznie unikać ujawnienia swojej prawdziwej tożsamości w sieci, co może sprawić, że czują się bardziej swobodni w wyrażaniu swoich opinii, bez obawy o konsekwencje w świecie rzeczywistym.

Warto jednak pamiętać, że chociaż anonimowość może dawać użytkownikom pewne korzyści, to jednocześnie może prowadzić do nadużyć, takich jak hejt, cyberprzemoc czy szerzenie dezinformacji. Dlatego też ważne jest, aby zachować zdrowy balans między prywatnością a odpowiedzialnym korzystaniem z internetu, dbając o szacunek wobec innych użytkowników i przestrzeganie zasad społecznościowych na platformach online.

Hejtowanie działa to na niekorzyść budowania pozytywnej atmosfery online i może mieć bardzo negatywny wpływ na użytkowników szeroko rozumianej lokalnej społeczności. Jak się wydaje istnieje, co najmniej kilka powodów, dla których ludzie decydują się na hejtowanie z ukrytej tożsamości lub pod dziwnymi pseudonimami:

Anonimowość. Użytkownicy, którzy są anonimowi, mogą czuć się bardziej swobodni w wyrażaniu kontrowersyjnych opinii lub agresji, ponieważ nie muszą ponosić konsekwencji w rzeczywistości;

Brak odpowiedzialności. Dziwne loginy mogą sugerować brak związku z rzeczywistą tożsamością, co sprawia, że osoba nie musi ponosić, przynajmniej teoretycznie  odpowiedzialności za swoje słowa i działania;

Zabawa lub trolowanie. Niektóre osoby mogą używać dziwnych loginów i hejtować innych dla zabawy, chęci zwrócenia uwagi lub po prostu w celu trolowania, czyli celowego drażnienia innych w internecie;

Brak empatii. Czasem hejterzy mogą być pozbawieni empatii i zrozumienia dla uczuć innych ludzi, co skłania ich do agresywnego zachowania w sieci.

Jak można zaradzić temu zjawisku i takim zachowaniom?

Moderacja komentarzy. Administratorzy platform internetowych mogą wprowadzić skuteczną moderację komentarzy, usuwając lub blokując treści hejterskie;

Systematyczna edukacja. Kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości na temat negatywnych skutków hejtu online mogą przyczynić się znacząco do zmniejszenia tego zjawiska;

Zgłaszanie i blokowanie. Użytkownicy powinni być zachęcani do zgłaszania przypadków hejtu i blokowania użytkowników, którzy naruszają zasady społeczności;

Kultura internetu. Budowanie pozytywnej kultury internetu, w której szanuje się różnice i unika negatywnego zachowania, jest kluczowe.

Warto też zauważyć, że istnieje różnica między używaniem dziwnego (fałszywego) loginu z powodów kreatywnych czy prywatności, a wykorzystywaniem anonimowości do celów szkodliwych, takich jak hejtowanie czy agresywne zachowanie w sieci. W przypadku internetu istnieje potrzeba zachowania zdrowego rozsądku i zrozumienia wobec innych. Jest on miejscem, w którym powinniśmy dążyć do szacunku, empatii i współpracy, tworząc jednocześnie pozytywną przestrzeń dla wszystkich użytkowników.