# Tags
#Historia #Inwestycje

Kolejne badania archeologiczne, tym razem koło Lublewa Lęborskiego w ramach budowy linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec

Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań archeologicznych w ramach działań związanych z budową linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec (CWO-ZRC). Decyzja dotyczy badań archeologicznych na działce nr 291, obręb 0012 Lublewo (gm. Choczewo). Wojewoda Pomorski zezwolił Polskim Sieciom Elektroenergetycznym (PSE) na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Jak można przeczytać w dokumentacji, planowane prace będą to wyprzedzające badania archeologiczne, których celem jest odsłonięcie, zarejestrowanie i zadokumentowanie ewentualnych obiektów archeologicznych i nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie zabytków ruchomych zlokalizowanych w miejscu posadowienia przyszłego słupa. Na całej powierzchni eksploracja będzie prowadzona do poziomu stropu calca tj. macierzystej, jałowej pod względem archeologicznym warstwy geologicznej, nie zawierającej materiału kulturowego.

Po zakończeniu badań archeologicznych Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku zostanie przekazane sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Jak informuje portal offshorewindpoland.pl, w dn. 04.09.br Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC). To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku, a linia zostanie oddana do użytku do końca 2025 roku.

Źródło informacji i grafika: offshorewindpoland.pl, e-mapa.net

Kolejne badania archeologiczne, tym razem koło Lublewa Lęborskiego w ramach budowy linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec

Stop hejtowi w internecie…