# Tags
#Inne

Samodzielne odczytywanie i przekazywanie stanów wodomierzy

Obecnie na terenie Gminy Choczewo za odczytanie stanu wodomierza oraz wystawienie faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki odpowiedzialnych jest trzech Inkasentów zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie. W przypadku gdy Inkasent, np. z powodu choroby nie będzie mógł wykonywać swojej pracy, mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń rozwieszonych na tablicach ogłoszeń w swoich miejscowościach, w lokalnych sklepach, poprzez umieszczenie informacji na facebook-owej stronie GZGK w Choczewie, jak również na stronie Choczewo24.info.

Informacja ta zawiera sposoby podawania stanów wodomierzy bezpośrednio do GZGK w Choczewie i są one następujące:

 1. telefonicznie pod numerem: 722 270 606,
 2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail: a.mudlaff@gzgk.choczewo.com.pl,
 3. poprzez założenie konta na platformie eBOK.

Zachęcamy do korzystania z wymienionych możliwości podawania stanów wodomierzy nie tylko w przypadku nieobecności Inkasenta i do założenia konta na platformie eBOK, która znajduje się na stronie internetowej Zakładu pod adresem internetowym: www.gzgk.choczewo.com.pl w zakładce eBOK.

Założenie konta eBOK nie jest trudne, należy wykonać jedynie 3 proste kroki:

 1. wejść na stronę www i kliknąć ZAREJESTRUJ, a następnie podążać za instrukcją,
 2. AKTYWOWAĆ logując się na swoją skrzynkę e-mail,
 3. ZALOGOWAĆ SIĘ na konto eBOK.

Konto eBOK daje możliwość m.in.:

 1. samodzielnego podania stan wodomierza,
 2. wglądu w historię płatności,
 3. zdecydowania o fakturze elektronicznej (chronimy w ten sposób środowisko),
 4. otrzymywania ważnych komunikatów z Zakładu (np. o awarii).

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie odczytu wodomierza, działania platformy eBOK lub zdobycia informacji w sprawie faktury za wodę należy skontaktować się z pracownikiem Zakładu pod podanym powyżej numerem telefonu.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Państwa odczytanie stanu wodomierza może być problematyczne wobec czego poniżej przedstawiamy instrukcję jak w kilku prostych krokach odczytać stan z urządzenia pomiarowego:

 1. zlokalizować wodomierz – zwykle znajduje się on w łazience, kuchni, piwnicy, garażu lub na zewnątrz budynku w studzience.
 2. odczytać licznik – liczby na wodomierzu wskazują zużycie wody. Liczby są zwykle umieszczone w prostokątnej ramce, a jednostką jest metr sześcienny (m3). Należy odczytać cyfry z lewej strony, a jeśli na wskaźniku znajdują się też cyfry po przecinku, należy je również odczytać.
 3. przekazać stan korzystając z przedstawionych powyżej możliwości.

Należy przy tym pamiętać, że regularne odczyty stanu wodomierza są ważne, aby monitorować zużycie wody i uniknąć niepotrzebnych kosztów. Dla przypomnienia: stan wodomierza dla nieruchomości podpiętych do kanalizacji podajemy raz w miesiącu, natomiast pozostałe nieruchomości raz na dwa miesiące.

Odczytanie stanu wodomierza może jednak czasami stwarzać problemy, szczególnie jeśli nie jest się zaznajomionym z urządzeniem lub wodomierz jest uszkodzony.

Poniżej przedstawimy niektóre z potencjalnych problemów z odczytaniem stanu wodomierza:

 1. zablokowany wodomierz – w przypadku, gdy wodomierz nie ma wskazania lub wskazanie jest niskie, może to oznaczać, że jest zablokowany. Przyczyną może być np. osadzanie się kamienia lub piasku w rurach lub uszkodzenie wodomierza,
 2. niewłaściwe odczytanie – odczytanie wodomierza może być trudne, zwłaszcza jeśli wodomierz jest umieszczony w ciemnym i trudno dostępnym miejscu. Może to prowadzić do błędnego odczytu stanu wodomierza,
 3. uszkodzony wodomierz – wodomierz może ulec uszkodzeniu, co może wpłynąć na dokładność odczytu. Jeśli jest podejrzenie, że wodomierz jest uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się z Zakładem, aby dokonać naprawy lub wymiany.

Jeśli napotkają Państwo problemy z odczytem stanu wodomierza, zawsze można skontaktować się z pracownikiem Zakładu, aby uzyskać pomoc. Poniżej przedstawiamy przykładowe wodomierze:

Źródło informacji i zdjęcia: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie