# Tags
#Historia

Poszukiwania archeologiczne koło Przebendowa [zdjęcia]

Jak dowiaduje się nasz redakcja, w okolicy Przebendowa (gm. Choczewo) prowadzone są poszukiwania archeologiczne, które realizuje… Stowarzyszenie Eksploracyjno-Edukacyjno-Historyczne „Białe Gwiazdy” z Poznania. Jego członkowie doprowadzili już m.in. do odkrycia miejsca katastrofy bombowców B-17 o nr 42-97537 „Chicken Ship” i nr 42-97465 „Scarlet Harlot” z 457 grupy bombowej 8 Armii Lotniczej USAFF, które zostały zestrzelone 9 kwietnia 1944 r. nad lasami gm. Choczewo, niespełna 2 km na wsch. od Kopalina i Lubiatowa. W kwietniu br w Słuchowie (gm. Krokowa) odsłonięto również tablicę upamiętniającą amerykańskich lotników i przypominającą wydarzenia z czasów II wojny światowej.

Tym razem Stowarzyszenie Damiana Drąszkiewicza jest „na tropie” kolejnych wydarzeń z czasów II wojny światowej, jakie rozegrały się prawdopodobnie w okolicy Przebendowa. Z informacji pozyskanych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku wynika, że „Białe Gwiazdy” prowadzą faktycznie takie poszukiwania archeologiczne na podstawie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 07.06.2021 r., której ważność została przedłużona do końca bieżącego 2023 roku. Badania archeologiczne, o których mowa powyżej realizowane są na obszarze ok. 80 ha w obrębie kilku działek pomiędzy Borkowem Lęborskim, Kurowem i Przebendowem.

Przedłożony przez Stowarzyszenie „Białe Gwiazdy” inwentarz oraz zdjęcia eksponatów znalezionych podczas poszukiwań w 2022 roku nie wskazują, póki co na dokonanie jakieś kolejnego spektakularnego odkrycia. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w zdecydowanej większości są to przedmioty bez większej wartości ekspozycyjnej i zabytkowej, aczkolwiek część z nich może być związana z ostatnimi działaniami wojennymi na tym obszarze, m.in.: łuski od nabojów, bagnety, „totenknopf” (trupia główka), różne przypinki niemieckie, nieśmiertelnik. Do bliższego zweryfikowania pod względem chronologii pozostają guziki herbowe oraz siekierka.

Wśród innych znalezionych przedmiotów wyróżnić też należy monety niemieckie, monety polskie z lat 50 i 60-tych XX w., widelce, łyżki, guziki, pojemnik po kremie, kryzy nabojów, śledzie od namiotu oraz… liczne ptasie obrączki, związane zapewne z działalnością nieistniejącej już „Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego” w Przebendowie.

Na załączonym poniżej zdjęciu znajdują się odnalezione trzy łuski oznaczone sygnaturąS&B .30-06 SPRG”, co oznacza .30-06 Springfield (.30-06US Service, 7,62 × 63 mm Springfield) – amerykański nabój karabinowy przyjęty do uzbrojenia w 1906 roku, zastąpił starszy nabój 30-03. W 1926 i 1940 roku wprowadzono do uzbrojenia zmodernizowane wersje naboju 30-06 różniące się pociskiem (źródło: myvimu.com).

Zdjęcia: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Poszukiwania archeologiczne koło Przebendowa [zdjęcia]

Oszczędzaj wodę