# Tags
#Inne

Oszczędzaj wodę

Nadeszła wiosna, a wraz z wiosną, jak co roku nadszedł okres suszy. Wielu mieszkańców oraz turystów naszej gminy posiada przydomowe ogródki, tunele foliowe, trawniki i, co jest całkiem naturalne, chce o nie dbać – oczywiście podlewając je obficie. W takim okresie pobór wody jest dużo wyższy niż zazwyczaj co wiąże się ze znacznym spadkiem ciśnienia wody w sieciach wodociągowych. W konsekwencji zwiększonych poborów wody w celu podlewania roślin może dojść do sytuacji, w której nie będzie można zapewnić prawidłowych dostaw dla wszystkich mieszkańców na potrzeby socjalno-bytowe.

Dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe zostały zdefiniowane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a jej przeznaczenie określone jako „woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych”. Z definicji tej jasno wynika jaki jest cel dostarczanej wody.

Odpowiedzialność za dostarczenie wody bierze na siebie gmina ponieważ ten obowiązek narzuca na nią ustawa o samorządzie gminnym natomiast w przypadku gdy dostarczenie wody zostaje zagrożone, Rada Gminy może w formie uchwały ustanowić zakaz podlewania wodą pochodzącą z wodociągu gminnego ogródków, tuneli foliowych, trawników, a nawet upraw rolnych jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Zachowanie bezpieczeństwa publicznego polega na nienaruszalności życia, zdrowia, wolności, majątku prawnego wspólnych dóbr jak np. publicznych urządzeń do zaopatrywania w wodę. Logicznym więc jest, że dostęp do wody jest niezbędny dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego należy zatem o ten dostęp zadbać, a mając tak niskie, a niekiedy prawie zerowe ciśnienie wody, jak gmina może zapewnić ochronę życia i zdrowia swoich mieszkańców? Szczególnie w czasie suszy?

Apelujemy po raz kolejny o niepodlewanie, w czasie suszy, przede wszystkim trawników wodą z sieci wodociągowej – w trosce o zdrowie nasze i naszych sąsiadów, a ogródki warzywne podlewajmy ze zbiorników zebranej deszczówki. Największe rozbiory wody są wieczorami, kiedy to naturalnie korzystamy wodę na cele bytowe. Jeżeli już nie ma innej możliwości to podlewajmy ogródki warzywne i kwiaty przynajmniej bardzo wczesną porą lub w nocy.

Od dobrych kilku dni nie padało w naszej gminie, a prognozy na kolejne 10 dni niestety nie zapowiadają żadnych opadów atmosferycznych.

Źródło: GZGK Choczewo