# Tags
#Lokalny samorząd

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Choczewie [zdjęcia]

W Sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyło się również posiedzenie Gminnej Rady Seniorów (GRS), które poprzedziło spotkanie lokalnego „Koła emerytów i rencistów”. W posiedzeniu GRS wzięli też udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Choczewo –  Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie – Andrzej Soboń, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie Ciekocinie – Róża Majchrzak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Joanna Mazurek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki – Beata Żuk, Aniela Siemczuk (Stowarzyszenie „Razem”) oraz Piotr Zarzeczny (Stowarzyszenie „Carpe Diem Semper”).

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o konieczności koordynacji polityki senioralnej już na szczeblu Urzędu Gminy. Za poważny problem uznano też brak należytego przepływu informacji i wzajemnej komunikacji w zakresie wspomnianej wyżej polityki senioralnej. Zwrócono też uwagę na większy wpływ tzw. szkolnego wolontariatu, głównie w zakresie pomocy ludziom starszym i potrzebującym. Pomimo wszystkich tych problemów zebrani doszli do przekonania, że w tzw. sferze „senioralnej” oraz międzypokoleniowej w naszej gminie dzieje się naprawdę bardzo dużo i wielu osobom udaje się skutecznie pomóc. Gdy poprawi się jeszcze wzajemną komunikację i przepływ informacji, na niektóre problemy będzie można reagować dużo szybciej i sprawniej.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Jerzy Żuczek poinformował też zebranych o pilnej konieczności zgłoszenia kandydatów do konkursów:

– „Razem dla Seniorów”, organizowanego przez Kancelarie Prezydenta RP,

– „Pomorskie dla Seniorów”, organizowanego przez Marszałka Pomorskiego.

Do sprawy w/w konkursów wrócimy zresztą w najbliższych dniach…