# Tags
#Oświata

W Choczewie i Ciekocinie zakończył się egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj – język angielski i rosyjski [arkusze CKE wraz z odpowiedziami]

W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Choczewie i Ciekocinie zakończył się egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj do testu pisemnego z języka angielskiego (78) i rosyjskiego (3) przystąpiło ogółem 81 uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej. Punktualnie o godz. 09:00 Komisja Egzaminacyjna rozdała arkusze egzaminacyjne CKE i wyjaśniła zasady sprawdzianu. Test z języka obcego nowożytnego trwał w zależności od arkusza od 90-135 minut. Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty w dn. 03.07.br.

Arkusze CKE z języka angielskiego wraz z odpowiedziami znajdziecie poniżej >  https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8722856,egzamin-osmoklasisty-2023-z-angielskiego-tu-znajdziesz-arkusze-cke-i-odpowiedzi.html

zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciekocinie (FB)

W Choczewie i Ciekocinie zakończył się egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj – język angielski i rosyjski [arkusze CKE wraz z odpowiedziami]

Oszczędzaj wodę