# Tags
#Inne

OSP Kopalino z kolejnym dofinansowaniem…

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Gdańsku, pod nazwą. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, strażacy z OSP Kopalino otrzymali dofinansowanie w kwocie 20.000 zł, na realizację zadania… „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 20.185 zł.

Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu i wyposażenia, wyszczególniony w wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP, z którego OSP Kopalino zakupiło:

1. Aparat powietrzny nadciśnieniowy – szt.1,

2. Kombinezon ochronny na owady – szt. 1,

3. Bosak teleskopowy dielektryczny – szt. 1,

4. Piła ratownicza MS 462 CMR – szt. 1,

5. Pachołek drogowy 50cm – szt. 8.

Źródło informacji i zdjęcia: OSP Kopalino