# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

LXX Sesja Rady Gminy Choczewo… GOKiB pracuje już nad nowym numerem „Wieści Choczewskich” [zdjęcia]

W sali konferencyjno-wystawowej CIT odbyła się LXX Sesja Rady Gminy Choczewo. Pomimo obszernego programu obrad (21 pkt.) sam przebieg sesji był w miarę szybki, sprawny i bez niespodzianek. Zwraca uwagę uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok, do której zostały wprowadzone trzy poprawki: w sprawie wymiany części ogrodzenia obiektów sportowych GOKiB-u (40.000 zł), w sprawie modernizacji i rozbudowy oświetlenia obiektów sportowych (50.000 zł) oraz w sprawie modernizacji i rozbudowy monitoringu obiektów sportowych (20.000 zł). Wszystkie w/w poprawki, jak również uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 roku został przegłosowane jednogłośnie. Porządek obrad wraz z wynikami głosowań znajdują się na stronie > https://choczewo.esesja.pl/posiedzenie/30a0ce05-c1e9-4

W pkt. 20 (dyskusja i wolne wnioski) Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński zadał Wójtowi Gminy Choczewo kilka pytań, związanych z lokalnymi mediami, prosząc jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Dotyczyły m.in. dalszych losów „Wieści Choczewskich”. Jak stwierdził Wiesław Gębka – „Wieści Choczewskiebędą się nadal ukazywały a nad najnowszym numerem pracuje już… nasz GOKiB.