# Tags
#Historia #Kultura

Badania archeologiczne na budowie stacji elektroenergetycznej zakończone

Archeolodzy zbadali w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie ponad 25 hektarów terenu pod budowę nowej stacji elektroenergetycznej. Odkryli głównie obiekty datowane na wczesną epokę żelaza – związane z osadnictwem kultury pomorskiej i kultury łużyckiej. Na przebadanym obszarze zidentyfikowano dołki posłupowe po prehistorycznych konstrukcjach i ślady palenisk. Największą grupę znalezisk stanowią tzw. jamy zasobowe, które służyły prawdopodobnie do pozyskiwania gliny i przechowywania jedzenia.

Odkrycia wiązane są przez archeologów nie tylko z życiem codziennym sprzed 2500 lat. Osada, zdaniem naukowców, mogła mieć charakter produkcyjny. Na jej terenie odkryto bowiem różnego rodzaju piece. Część z nich związana była z metalurgią (w płn. części przebadanego obszaru znajdowały się pokłady rudy żelaza), a część – z wytwarzaniem ceramiki. Przy wschodniej granicy placu budowy, na wzniesieniu, odkryto natomiast groby skrzynkowe zawierających urny twarzowe. Popielnice wydobyte z grobów zostały przekazane do specjalistycznych badań antropologicznych.

Dzięki nowoczesnej technice dokumentacji wszystkie odkrycia zostały utrwalone z dużą dokładnością – w postaci modeli trójwymiarowych i bardzo precyzyjnych ortofotoplanów, wykonywanych za pomocą dronów. W najbliższych miesiącach naukowcy będą zajmowali się opracowywaniem znalezisk. Nowa wiedza będzie niezwykle istotna w uzupełnieniu informacji o ludności kultury pomorskiej.

Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przebadany teren przekazano do realizacji inwestycji a prace budowlane kontynuowane są już w pełnym zakresie. Budowa stacji elektroenergetycznej „Choczewo” to jedna z kilku strategicznych inwestycji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, które umożliwią przesłanie energii z morskich farm wiatrowych, lokalizowanych na Bałtyku, do innych części Polski. Zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania przewidziano na 2026 rok.