# Tags
#Mieszkańcy

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie zaprasza…

Podczas dzisiejszej LXXI Sesji Rady Gminy Radna – Sylwia Kropidłowska zwróciła uwagę na, występujące rzekomo w choczewskim ośrodku zdrowia problemy związane z realizacją ogólnopolskiego Programu Profilaktyki „40 Plus”. Jak się jednak okazuje problemu z realizacją tego programu w Choczewie nie ma, natomiast by skorzystać z bezpłatnych badań trzeba jedynie uzyskać tzw. e-skierowanie. Jak tego dokonać piszemy w dalszej części tego artykułu…

Co wiecej, ze względu na wciąż niesłabnące zainteresowanie Programem Profilaktyka „40 Plus”, w którym Diagnostyka uczestnicy od momentu jego uruchomienia,  Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o jego przedłużeniu do 30 czerwca 2024 roku. Ważną zmianą jest także dopuszczenie możliwości „ponownego wykonania badań”, pod warunkiem, że od udzielenia poprzednich świadczeń w ramach Programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić do powikłań.

Program Profilaktyka „40 Plus” to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia skierowana do osób powyżej 40-go roku życia. Jej celem jest przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wykrycia czynników ryzyka chorób lub objawów chorobowych na wczesnym etapie. Program finansowany jest przez NFZ, i obejmuje wymienione poniżej badania.

Jak skorzystać z programu Profilaktyka „40 Plus”?

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in. odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

– infolinii 989 (dostępna we wszystkie dni tygodnia, w godz. 07:00-20:00),

– za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta – Link otworzy się w nowej karcie aplikacji „mojeIKP”,

– w GOZ Choczewo

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system. Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 Plus”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Więcej na Profilaktyka 40 Plus – Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie (gozchoczewo.com.pl)

Źródło informacji i grafika: diag.pl