# Tags
#Lokalny samorząd #Stowarzyszenia

Kiedy i gdzie powstanie „jadłodzielnia” w Choczewie? [zdjęcia]

W bibliotece gminnej w Choczewie odbyło się kolejne zebranie Stowarzyszenia „Razem”, w którym wzięli udział m.in.: Aniela Siemczuk – Prezes Stowarzyszenia, Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta Gminy Choczewo, Krzysztof Łasiński – Przewodniczący Rady Gminy, Joanna Mazurek – Dyrektor GOPS w Choczewie, Monika Dempc – p. o. Dyrektora GOKiB w Choczewie, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Choczewie, Ignacy Goyke – Sołtys Choczewa i Krystyna Pajura – członek Stowarzyszenia.

Przedmiotem spotkania było uruchomienie w Choczewie tzw. „jadłodzielni” i znalezienie możliwie, jak najlepszej lokalizacji dla tego przedsięwzięcia. Podczas poprzedniego spotkania w dn. 30.08.br Zastępca Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusz Ceynowa, przekazał za pośrednictwem Dyrektora GZGK propozycję umiejscowienia choczewskiej „jadłodzielni” w bezpośrednim sąsiedztwie „dworca” PKS przy ul. Pierwszych Osadników.

Dzisiaj pojawił się też pomysł dwóch nowych potencjalnych lokalizacji, w pobliżu budynku urzędu gminy (m.in. tuż za paczkomatem „InPostu”), ale miejsca te nie zyskały akceptacji Wójta Gminy Choczewo. Wobec powyższego w dalszym ciągu będą prowadzone uzgodnienia, odnośnie najlepszej, jak się wydaje, pierwotnej propozycji umiejscowienia, zaadoptowania i tzw. otoczenia „jadłodzielni” w sąsiedztwie „dworca” PKS. Rozmowy na temat przyszłej „jadłodzielni” w Choczewie będą kontynuowane…

Zasady korzystania z „jadłodzielni” (m.in. kwestia przydatności do spożycia) mają zostać ustalone i zaprezentowane mieszkańcom naszej gminy jeszcze przed oddaniem jej do użytkowania.