# Tags
#Inwestycje

Baltic Power z umowami kredytowymi na 3,6 mld euro dla pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej…

Grupa ORLEN i Northland Power zawarły umowy kredytowe na finansowanie wspólnego projektu Baltic Power, pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Porozumienie zawarte z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jest jednym z kluczowych elementów procesu przygotowania inwestycji. Na podstawie umów konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto, zgodnie z umowami, spółka Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld zł i 0,6 mld euro.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie ok. 4,05 mld EUR, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy farmy planowane jest w 2023 roku, jej części morskiej w 2024, a oddanie inwestycji do użytkowania na 2026 rok. W początkowych 5 latach eksploatacji projekt Baltic Power może wygenerować dodatkowe średnioroczne wolne przepływy pieniężne w wysokości ok. 140 mln EUR.

Projekt Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce. Posiada zabezpieczone umowy na wszystkie kluczowe komponenty – w tym turbiny, morskie i lądowe stacje elektroenergetyczne, kable oraz fundamenty – wraz z ich produkcją, transportem i instalacją. Posiada także pozwolenia na budowę lądowej części inwestycji oraz pozwolenie na budowę morskiego przyłącza elektroenergetycznego, służącego do wyprowadzenia energii z farmy na ląd.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest jednym z kluczowych projektów Grupy ORLEN dla realizacji strategicznego celu osiągnięcia 9 GW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej do 2030 roku. Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma Baltic Power rozpocznie produkcję energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Grupa ORLEN posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.

Źródło informacji: PAP, portalsamorzadowy.pl, zdjęcie: pixabay