# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd #Sołectwa

Symboliczne czeki dla Gminy Choczewo z „Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych” [zdjęcia]

W sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie, w ramach „Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych”, którego inicjatorem jest Spółka „Polskie Elektrownie Jądrowe”, na ręce radnych Sołectwa Choczewko – Sylwii Kropidłowskiej i Sołectwa Słajszewo – Marka Maćkowiaka oraz sołtysa Słajszewa – Michała Milczarka zostały wręczone symboliczne czeki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Słajszewie (200.000 zł), doposażenie placów zabaw w pięciu sołectwach Gminy Choczewo (150.000 zł) i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Choczewku (40.000 zł).

Od początku trwania tej edycji Programu, czyli od marca 2023 roku „PEJ” dofinansowało już terenie Gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino ponad 60 projektów.

W skromnej uroczystości, oprócz w/w osób wzięli także udział Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Angelika Brun – specjalista ds. komunikacji inwestycji w LPI Choczewo i Magdalena Wirkus – specjalista ds. komunikacji inwestycji w LPI Krokowa.