# Tags
#Mieszkańcy

Ile osób mieszka w Gminie Choczewo i jej miejscowościach? 

Wg stanu na dn. 17.11.br w Gminie Choczewo jest zameldowanych 5251 osób (2584 kobiet i 2667 mężczyzn). Od dłuższego już jednak czasu ludność naszej gminy notuje trend zniżkowy, co oznacza, że z roku na rok ubywa nam mieszkańców. W porównaniu w rekordowym rokiem 2003, kiedy to w gminie mieszkały 5904 osoby do chwili obecnej ubyło 611 osób, co stanowi 10,4 %. W odniesieniu do poprzedniej informacji sprzed 8 miesięcy (20.03.br) ubyło 42 mieszkańców (5293 osoby, w tym: 2601 kobiet i 2692 mężczyzn).

Na terenie gminy znajdują się 32 miejscowości. Najwiecej osób zamieszkuje w chwili obecnej Choczewo – 1237 (-19), następnie Sasino – 447 (-1), Zwartowo – 286 (-19), Łętowo – 242 (-1), Jackowo – 232 (+1), Osieki Lęborskie – 210 (0), Kopalino – 195 (-10), Kurowo –189 (-2), Żelazno – 188 (-3), Kierzkowo – 184 (-2), Lublewo Lęborskie – 179 (0), Lubiatowo – 176 (+4), Choczewko – 159 (+3), Lublewko – 159 (-1), Słajszewo – 150 (+1), Borkowo Lęborskie – 150 (-6), Zwartówko – 141 (+4), Ciekocinko – 141 (-1), Ciekocino – 137 (+3), Słajkowo – 83 (+1), Biebrowo – 58 (-1), Zwarcienko – 56 (+4), Starbienino – 54 (+4), Gościęcino – 52 (+1), Przebendowo – 44 (0), Gardkowice – 35 (-1), Karczemka Kierzkowska – 31 (0), Łętówko – 16 (+1), Borkówko – 9 (0), Karczemka Gardkowska – 6 (0), Słajszewko – 4 (0), Przebendówko – 1 (0)