# Tags
#Inne #Mieszkańcy

Bezrobocie w Gminie Choczewo najwyższe w powiecie… i wciąż rośnie

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, na koniec października 2023 roku w powiecie wejherowskim było zarejestrowanych 3590 bezrobotnych, to o 53 osoby więcej niż poprzednim miesiącu. Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców w powiecie wejherowskim (227.406) kształtowała się wówczas na poziomie 1,56%. Najmniejsze bezrobocie odnotowano w gm. Szemud – 1,13%, Rumi – 1,18%, Redzie – 1,41%, gm. Linia – 1,42%, gm. Luzino – 1,54%, gm. Wejherowo – 1,82%, Wejherowie – 1, 86%, gm. Łęczyce – 1,96%, gm. Gniewino – 2,03% i… w gm. Choczewo – 2,28% (na 5010 mieszkańców – 114).

Pod koniec września 2022 roku, bezrobocie w powiecie wejherowskim kształtowało się na poziomie 1,51%, najmniejsze było znów w gm. Szemud – 1,03%, największe ponownie w gm. Gniewino – 2,14% oraz w gm. Choczewo  – 2,26% (na 5392 mieszkańców – 122). Jak widać z powyższego, w ciągu roku liczba mieszkańców w gm. Choczewo zmniejszyła się o 382, natomiast bezrobocie wzrosło o 0,02%. Wg danych PUP w Wejherowie, wg stanu na dn. 30.10.br z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy wyłączono 303 osoby, natomiast liczba wolnych miejsc pracy wynosiła – 173.

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie