# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation” z projektami społecznymi na rzecz Gminy Choczewo… 


W miniony piątek, 12.01.br w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się spotkanie Wójta gminy – Wiesława Gębki, z zarządem i specjalistami Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy nad projektami społecznymi w gminie i okolicach oraz inicjatywami na rzecz aktywności społecznej mieszkańców.

Wójt Gębka i przedstawiciele Fundacji omówili potencjał wspólnych działań, skupiając się na projektach edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych oraz promujących zdrowy styl życia. Zaznaczono znaczenie dopasowania tych inicjatyw do lokalnych potrzeb oraz zaangażowanie mieszkańców w ich realizację. W wyniku spotkania postanowiono utworzyć zespół roboczy do opracowania planu działań. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie lokalnej społeczności i jej zaangażowanie w życie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych projektów będą udostępniane sukcesywnie.