# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Co się zmieni w przyjmowaniu ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez GZGK po modernizacji oczyszczalni ścieków w Choczewie? [zdjęcia]

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie została zakończona. Ciężki sprzęt odjechał, kontenery wywiezione, pracownicy budowlani wrócili do domów. Nastała cisza i spokój, można rozpocząć pracę w nowej, lepszej i wydajniejszej oczyszczalni ścieków. Przez wiele lat mieszkańcy gminy Choczewo i pracownicy GZGK w Choczewie zmagali się z problemami wynikającymi z działania mało wydolnej i niezbyt nowoczesnej oczyszczalni ścieków…

Duży napływ ścieków z kanalizacji sanitarnej oraz coraz większa ilość opróżnianych zbiorników bezodpływowych przyczyniały się do „przepełniania” oczyszczalni. Dotychczas możliwe były zapisy na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych przez GZGK w terminach bardzo odległych – głównie z uwagi na tę niewydolność. Dodatkowo, w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, na wiosnę oraz latem, Zakład aby rozładować trochę czas oczekiwania na wykonanie usługi zmuszony był wprowadzić drugi samochód do wywożenia części odebranych ścieków ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni znajdujących się w Gniewinie lub w Żarnowcu. Aby przetrwać finansowo ten czas, Zakład wprowadzał „sezonowy” cennik usług, z wyższymi niż normalnie stawkami.

Było to uzasadnione ekonomicznie ponieważ wozy asenizacyjne, jadące do Gniewina lub Żarnowca pokonywały dodatkową trasę, co niestety przekładało się na ich eksploatację oraz większe zużycie paliwa, a Zakład był dodatkowo obciążany za zrzut ścieków. Summa summarum wyższa stawka była gwarancją zwrotu poniesionych nakładów. Gwarancją zwrotu, lecz nie zarobku. GZGK w Choczewie wbrew powszechnej opinii nie zarabiał tak dobrze na wywozach w sezonie letnim, jak można by było przypuszczać.

Teraz jednak, dzięki nowej, zmodernizowanej oczyszczalni wszystko może się zmienić. Jesteśmy w stanie przyjąć już znacznie więcej ścieków. Stopniowo, małymi krokami będziemy wprowadzać daleko idące zmiany. Już od 1 marca 2024 roku wprowadzimy dodatkowe kursy każdego dnia i zobaczymy, jak to zadziała. W Zakładzie mamy coraz bardziej wykwalifikowaną kadrę kierowców, więc jeśli (przy zrozumieniu oraz wsparciu Radnych i Wójta) zostaniemy doposażeni w odpowiedni ciągnik, do którego będziemy mogli podpiąć beczkę asenizacyjną, to kto wie, czy jeszcze bardziej nie zwiększymy ilości kursów dziennych. I to może nawet dwukrotnie! Dodatkowo, z uwagi na to że nie musimy wywozić już tak dużej ilości ścieków do okolicznych oczyszczalni, GZGK podjął decyzję o wprowadzeniu jednego cennika obowiązującego przez cały rok. Odchodzimy zatem od tzw. „cennika sezonowego” i już niebawem wprowadzamy jedną, niższą stawkę na cały rok.

Mamy nadzieję, że poczynione prace modernizacyjne w oczyszczalni wpłyną na lepszą jakość świadczonych przez GZGK w Choczewie usług, co mamy nadzieję, przełoży się też na zwiększenie zadowolenia zarówno wśród mieszkańców Gminy Choczewo, jak i turystów

Tekst i zdjęcia: Marek Werochowski – Dyrektor GZGK w Choczewie.