# Tags
#Stowarzyszenia

Bałtyckie SOS wyraża stanowcze… „Nie dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino” [zdjęcia]

W dn. 15.03.br „Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie S.O.S” zorganizowało – blokadę drogi w Kurowie. Wyrażamy swój sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej w gminie Choczewo i dewastację naturalnie pięknych obszarów. Głównym celem naszych działań jest zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na głębokie zmiany, jakie zajdą w tym regionie w trakcie i po zakończeniu budowy tej inwestycji. Władze i pracownicy biura informacji PEJ (Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.) utrzymują narrację samych korzyści. Podatki dla gminy i miejsca pracy.

Prawda jest taka, że miejsca pracy straci wiele osób z branży turystycznej ponieważ ta forma życia gminy upadnie z powodu uciążliwości związanych z dziesięcioletnim czasem budowy , obciążonym całodobowym ruchem ciężarówek i sprzętu budowlanego. Pył budowlany , zaśmiecenie światłem , hałasem, drganiami, wycinka kilkuset hektarów lasu, zmieni charakter gminy z zielonego na przemysłowy.

Mieszkańcy nie wiedzą również, że po wybudowaniu elektrowni odpady wysoko radioaktywne będą „przechowywane czasowo” na terenie elektrowni, czyli 1,5 km od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Dodać należy, że będzie to trwało kilkadziesiąt lat. Władze gminy i PEJ skrzętnie omijają też temat zagrożeń związanych z eksploatacją takiego obiektu. Dostawy uranu i jego przeładunki oraz zapasy tego paliwa przechowywane na miejscu będą powodować promieniowanie radioaktywne, które nie jest obojętne dla zdrowia człowieka.

Kłopoty czekają też rolników .Nie ma mowy o ekologicznych uprawach, obowiązani będą do badania płodów rolnych. Mieszkańcy wsi Słajszewo i Biebrowo objęci będą specjalną procedurą ewakuacyjną. Wiadomo też że przed rozpoczęciem budowy nie powstaną nowe drogi dojazdowe. Przez pierwsze lata prac rozjeżdżane będą wąskie i dziurawe drogi istniejące. Nasze życie w dotychczasowej formie legnie w gruzach. Członkowie Stowarzyszenia „Bałtyckie S.O.S” organizują tego typu akcje, aby informować lokalną społeczność oraz mieszkańców Polski o zagrożeniach i ogromnych stratach, jakie poniesiemy wszyscy jeżeli budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będzie w tej lokalizacji. Wyrażamy stanowcze Nie dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino !

Kolejny protest jest planowany 14 kwietnia br o godz. 9.00 w tym samym miejscu w Kurowie oraz 26 kwietnia br w Choczewie przed Urzędem Gminy Choczewo.

Źrodło informacji i zdjęcia: Stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S