# Tags
#Stowarzyszenia

24-25.03.br – Wielkanocna Zbiórka Żywności Stowarzyszenia „Razem” [zdjęcia]

W dn. 15.03.br w bibliotece gminnej w Choczewie odbyło się zebranie Stowarzyszenia „Razem”, podczas którego najwięcej dyskutowano o zaplanowanej w dn. 24-25.03.br „Wielkanocnej Zbiórce Żywności”, która w tym roku zostanie przeprowadzona w sklepach „Melan”, „Polo”, „Biedronka”, „ABC” i „Żabka”. Jak co roku, przy koszach staną członkowie stowarzyszenia, chociaż nie tylko. Sporo uwagi poświęcono dystrybucji paczek wśród najbardziej potrzebujących osób.

Prezes stowarzyszenia – Aniela Siemczuk zwróciła uwagę na istotny aspekt, jakim jest niski poziom współpracy i zainteresowania tym problemem ze strony niektórych sołectw, w szczególności ich Sołtysów. Niemniej jednak wyraziła otwartość i nadzieję, że taka współpraca zostanie nawiązana, co w istotny sposób usprawniłoby dystrybucję oraz rozpoznanie potrzeb mieszkańców danego sołectwa. Któż inny bowiem posiada wiedzę o potrzebach wyżej wymienionych, jak nie ich przedstawiciele w osobie Sołtysów. Współpraca na takim poziomie komunikacji pozwoliłaby trafić do najbardziej potrzebujących mieszkańców danego sołectwa. To zdecydowanie największa praca, którą należałoby wykonać. 

Zwrócono też uwagę na wydłużające się opóźnienia w marcowej „wydawce”, co związane jest z kolei z działalnością „Banku Żywności” w Słupsku. W chwili obecnej na paczki zapisanych jest ok. 500 osób, choć w 2022 roku bywało ich 800 a jeszcze wcześniej i 1200. Paczki te mają trafić do osób najbardziej potrzebujących w naszej gminie. Część z nich to obywatele Ukrainy, których z miesiąca na miesiąc jest jednak coraz mniej.

Aniela Siemczuk zasygnalizowała też, że lada chwila rozpocznie się zbiórka żywności, której termin ważności zbliża się ku końcowi. Jako wciąż pełnowartościowa będzie musiała być odbierana ze sklepów (Polo, Biedronka, Melan) 1-2 razy w tygodniu, trwa ustalanie szczegółów. Zalecana jest również bieżąca współpraca z sołtysami i KGW.